Borgermøde 19. november

På borgermødet den 7. oktober, hvor oplæg til udviklingsplanen blev tilrettelagt, var det stor tilslutning fra byens borgere. Mere end 100 var mødt frem, og der blev dannet 5 grupper som skulle medvirke til at tilrettelægge den fremtidige udviklingsplan for Gjerlev By og omegn.

De 5 grupper har siden borgermødet arbejdet på at få flest mulige tiltag og udvikling til byen, og disse forslag vil blive præsenteret på borgermødet.

DAGSORDEN
17.00      Velkommen v/ Line Marie Sørensen, Randers Kommune
17.15       Ny udviklingsplan v/Gjerlev Lokalråd
18.30      Spisning, kaffe og kage
19.00     Områdefornyelse I Gjerlev
20.00    Afslutning

Der vil under mødet blive serveret sandwich samt øl/vand og kaffe,
derfor er tilmelding senest fredag den 15. november i Brugsen eller på
gjerlevby.dk.

MØD OP! – unge som ældre – få indflydelse på byens fremtid.

Udgivet i Ikke-kategoriseret.