Nyt fra Gjerlev Håndværker- og Borgerforening

Kære Gjerlev-borger i by og omegn

Tak for stor opbakning til G.H.B. arrangementer i 2019

En rekordvåd marts 2019 slog rekorden både nedbørsmæssigt samt deltagermæssigt til Gjerlev Håndværker- og Borgerforenings Fastelavnsfest med tøndeslagning. Festen blev som sædvanen tro afholdt i den gamle gymnastiksal på den gamle skole, og det var en fest i sig selv at være ar-
rangør på dagen. Tak til alle børn og forældre for den store opbakning søndag den 3. marts.

Som noget nyt forsøgte vi at stable et Kræmmermarked på benene til afholdelse den 4. maj. En opstart, der var ønsket som en fast tradition til afholdelse på det grønne areal, Festpladsen. Mange tilmeldte kræmmere måtte vi skuffe, da Danmark netop til denne week-end blev ramt
af sne og historiske lave temperaturer. Vi er ikke herre over vind og vejr, men, vender tilbage.

Maj måned er også konfirmationernes tid. Som en fast tradition bliver der sat flag op i by og på land når denne højtidelighed foregår i såvel Enslev som Gjerlev kirke. Vores gamle skoledistrikt. Som tidligere meddelt er det gratis at henvende sig, og låne flag på stænger, hvis I har børn, der skal konfirmeres, udover disse to officielle datoer.

Så blev der sommer, og en længe forberedt Børnefest / Byfest stod for afvikling start juni. Igen et velbesøgt arrangement, hvor vi gerne fremhæver en fredag aften under teltdugen, med et hav af unge mennesker, der møder op fra såvel byen, samt de omkringliggende byer. En anderledes og glædelig fornøjelse. Vognoptoget, glade og forventningsfulde børn, mange mennesker samlet til en snak. Børn af byen kommer hjem med deres familie og mindes. En søndag, der ikke findes bedre.

Sct. Hans aften sendte vi Heksen til Bloksbjerg, som traditionen byder, efterfulgt af en lille sang. Båltalen blev afholdt af byrådspolitiker Malthe Larsen. Lidt utraditionel valgte vi denne aften at ære afdøde Niels Nyvang med titlen årets borger. En anerkendelse, et valg der var truffet, og et minde der blev givet til en tidligere ildsjæl i foreningslivet.

Byens juletræ tænder vi på Akseltorvet i Gjerlev den 1. december kl. 16.00. Vi synger julen ind, og følges efterfølgende op til Aktivitetshuset, hvor der serveres glögg og æbleskiver. Der er julekalendere til alle fremmødte børn. Arrangementet er gratis for såvel børn som voksne.


Vi siger på forhånd 1000 tak for jeres indbetaling til ét årligt medlemskab af Gjerlev Håndværker- og Borgerforening. Samt stor tak til alle frivillige, der giver en hånd med.

Vi håber du og din familie stadig vil støtte G.H.B. med en indbetaling på 100 kr. Beløbet kan du indbetale på 9363-3970001483 – eller du kan benytte MobilePay 75543.

På gensyn fra bestyrelsen i Gjerlev Håndværker- og Borgerforening

Udgivet i Ikke-kategoriseret.