Ordinær Repræsentantskabsmøde for Venneforeningen

Kære foreninger 

Hermed indkaldelse og dagsorden til det ordinære repræsentantskabsmøde, der afholdes

Gjerlev Aktivitetshus mandag den 21. september 2020 kl. 19.00 

Kom og hør om årets gang i Gjerlev Aktivitetshus og gør din indflydelse gældendeAlle foreninger, der har betalt kontingent, har stemmeret en stemme pr. forening

Forslag til punkter dagsordenen skal være formanden i hænde senest søndag den 6. september 2020. Send en mail: anfutand@gmail.com 

Dagsorden 

 • Valg af dirigent og referent
 • Bestyrelsens beretning 
 • Regnskab 
 • Kontingentfastttelse for juli 2020 juni 2021 
 • Indkomne forslag 
 • Valg til bestyrelsen valg er repræsentant fra
  • Gjerlev Spejdergruppe 
  • Nørhald Egnsarkiv 
  • Gjerlev Håndværkerog Borgerforening 
 • Valg af suppleanter valg er repræsentant fra:
  • B65
 • Valg af revisorer – på valg er repræsentant fra:
  • Kim Larsen
 • Valg af revisorsuppleanter valg er repræsentant fra
  • Vakant (vælges i lige år)
  • Eventuelt 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen for Venneforeningen, Anja Andersen

Udgivet i Ikke-kategoriseret.