AFLYST! Borgermøde 26. september kl. 10.30

Lørdag d. 26. september kl. 10.30 i Gjerlev Aktivitetshus

Borgermødet afholdes jf. vedtægterne for Gjerlev Lokalråd.

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Forelæggelse af regnskab for foreningen
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  6. Valg af suppleant
  7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.

 

Kom frisk og mød op. Hør nærmere om omkring arbejdet med byfornyelse

samt den reviderede udviklingsplan.

 

Der vil efter mødet være en øl/vand og sandwich.

 

Mvh. Gjerlev Lokalråd

Udgivet i Ikke-kategoriseret.