Ordinær repræsentantskabsmøde for Gjerlev Aktivitetshus Venneforeningen 20. september

Kære foreninger,

Hermed indkaldelse og dagsorden til det
ordinære repræsentantskabsmøde, der afholdes i
Gjerlev Aktivitetshus mandag den 20. september 2021 kl. 19.00
Kom og hør om årets forløb i Gjerlev Aktivitetshus og gør din indflydelse gældende.
Alle foreninger, der har betalt kontingent, har stemmeret – én stemme pr. forening.
Forslag til punkter på dagsordenen skal være formanden i hænde senest søndag den 5. september 2021. Send en mail: anfutand@gmail.com

 

Dagsorden
• Valg af dirigent og referent
• Bestyrelsens beretning
• Regnskab
• Kontingentfastsættelse for juli 2022 – juni 2023
• Indkomne forslag
• Valg til bestyrelsen – på valg er repræsentant fra:
• Gjerlev Seniorklub
• Aktivitetsudvalget
• Valg af suppleanter – på valg er repræsentant fra:
• Lokalrådet
• Valg af revisorer – på valg er repræsentant fra:
• Jagtforeningen
• Valg af revisorsuppleanter – på valg er repræsentant fra:
• Kaj Rasmussen
• Eventuelt

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Venneforeningen

Udgivet i Ikke-kategoriseret.