Generalforsamling i Aktivitetsudvalget

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Aktivitetsudvalget den 1. februar 2022 kl. 12.00, hvor vi starter med spisning, hvorefter der afholdes generalforsamling.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning ved formanden
 3. Fremlæggelse af regnskab ved kassereren
 4. Indkomne forslag. Forslag til dette punkt skal fremsendes til formanden senest den 25. januar
 5. Valg til bestyrelsen – på valg er:
  1. Benny Kristensen (modtager genvalg)
  2. Bodil Hansen (modtager genvalg)
  3. Jonna Nikolajsen (modtager genvalg)
 6. Valg af suppleanter – på valg er:
  1. Kurt Hansen (modtager genvalg)
 7. Valg af revisorer – på valg er:
  1. Sonja Andersen
  2. Birgit Harbo
 8. Under dette punkt kan intet besluttes.

 

Efter generalforsamlingen sluttes af med banko og kaffe.

Udgivet i Ikke-kategoriseret.