Ordinær Repræsentantskabsmøde i Venneforeningen for Gjerlev Aktivitetshus

Kære foreninger i lokalområdet for Gjerlev Aktivitetshus,

Der indkaldes hermed til Ordinær Repræsentantskabsmøde i Venneforeningen for
Gjerlev Aktivitetshus:

Mandag den 19. september 2022 kl. 19.00.

Jeres forenings medlemskab af Venneforeningen giver adgang til
– at deltage i repræsentantskabsmødet
– at øve indflydelse i huset
-at få mulighed for at bruge lokalerne til jeres arrangementer

Der er én stemme pr. medlemsforening, og jeres repræsentant behøver ikke at være i bestyrelsen for jeres forening.

Et medlemskab for perioden 1. juli 2022 – 30. juni 2023 koster 200,- kr.
Dette beløb indbetales på reg.nr. 9070, kontonr. 2074820177 senest den 4. september 2022.

Forslag til dagsordenen fremsendes til anfutand@gmail.com senest søndag den 4. september 2022.

Tilmelding til repræsentantskabsmødet sendes til anfutand@gmail.com

Læs mere om dagsorden og valg her.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Venneforeningen Gjerlev Aktivitetshus

Udgivet i Ikke-kategoriseret.