Generalforsamling i Lokalrådet for Gjerlev by og omegn

LOKALRÅDET FOR GJERLEV BY OG OMEGN

Generalforsamling mandag den 10. oktober 2022, Aktivitetshuset kl. 19.00

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens/ Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg bestyrelsesmedlemmer

På valg er:
Erik Rose Andersen – villig til genvalg
Charlotte Juhl – villig til genvalg

6. Valg af suppleant
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

Udgivet i Ikke-kategoriseret.