Generalforsamling i Aktivitetsudvalget

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Aktivitetsudvalget den 7. februar 2023 kl. 12.00, hvor vi starter med spisning, hvorefter der afholdes generalforsamling.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning ved formanden
 3. Fremlæggelse af regnskab ved kassereren
 4. Indkomne forslag. Forslag til dette punkt skal fremsendes til formanden senest den 31. januar. Bestyrelsen har følgende forslag:
  1. Valg af revisorer ændres til, at en revisor er på valg i lige år og 1 revisor er på valg i ulige år. Der foreslås også valg af en revisorsuppleant.
  2. I stedet for at vælge en suppleant hvert år foreslår bestyrelsen, at der vælges 2 suppleanter hvert år.
 5. Valg til bestyrelsen – på valg er:
  1. Kirsten Holm Jensen (modtager genvalg)
  2. Lise Pedersen (modtager genvalg)
  3. Ingerlise Møller (modtager genvalg)
 6. Valg af suppleant – på valg er:
  1. Kurt Hansen (modtager genvalg)
 7. Valg af revisorer – på valg er:
  1. Sonja Andersen
  2. Birgit Harbo
 8. Under dette punkt kan intet besluttes.
  Efter generalforsamlingen sluttes af med banko (65,- incl. 2 plader) og kaffe.
  Tilmelding på listen i Aktivitetshuset eller til Benny på mobil 4127 0831
Udgivet i Ikke-kategoriseret.