Aktivitetshusets Venner: Indkaldelse og dagsorden til ordinært repræsentantskabsmøde 18. september 2023

Hermed indkaldelse og dagsorden til det ordinære repræsentantskabsmøde, der afholdes
mandag den 18. september 2023 kl. 19.00 i Gjerlev Aktivitetshus

Kom og hør om årets forløb i Gjerlev Aktivitetshus og gør din indflydelse gældende.

Alle foreninger, der har betalt kontingent, har stemmeret – én stemme pr. forening.

Forslag til punkter på dagsordenen skal være formanden i hænde senest søndag den 3. september. Send en mail til: anfutand@gmail.com

Se hele indkaldelsen her

Udgivet i Ikke-kategoriseret.