Gjerlev grønne m/k

Gjerlev grønne m/k

Som I nok husker, blev der oprettet forskellige grupper på borgermødet, hvoraf en var “De grønne m/k”. Der er allerede 6, der har meldt sig til at holde den nordlige byport (trekanten Hadsundvej -Hammergårdsvej ) og 4 har nu meldt sig til at hjælpe med at holde arealerne rundt i byen. Vi kan sagtens bruge nogle flere frivillige – og da vi skal have møde med kommunen ang., hvilke redskaber de vil betale, holdes der et infomøde i aktivitetshuset, torsdag den 18. Juni, kl. 19.00, hvor interesserede er velkommen til en orientering.
Stor grøn hilsen fra Lokalrådet.

Al aktivitet i Gjerlev Aktivitetshus er udsat/aflyst til og med søndag d. 29.marts 2020

Al aktivitet i Gjerlev Aktivitetshus
er udsat/aflyst til og med
søndag d. 29.marts 2020

 

Kontakt arrangøren for at høre nærmere om ny dato o.lign.

Nedenstående er fra Kultur og Fritid, Randers Kommune.

Til aktører på fritids- og idrætsområdet i Randers Kommune

Lukning af faciliteter til fritids- og idrætsaktiviteter
Randers Kommune har på baggrund af regeringens udmelding i går d. 11. marts besluttet
at lukke for alle forenings- og fritidsaktiviteter i borgerhuse og på de kommunale skoler,
idrætshaller, gymnastiksale og svømmesale samt alle udendørs idrætsanlæg. Det vil sige
alle indendørs og udendørs kommunale idrætsfaciliteter. Lukning er gældende fra i dag
torsdag d. 12. marts og indtil videre til og med søndag d. 29. marts. Bemærk, at datoen
kan ændre sig.

Randers Kommune opfordrer de selvejende institutioner og alle foreninger til at lukke ned
for alle indendørs og udendørs aktiviteter i samme tidsrum.

Det er sæson for generalforsamlinger
Om det siger Per Paludan Hansen, formand i Dansk Folkeoplysnings Samråd:
”Foreningerne er bundet af vedtægter, der fastlægger, hvornår generalforsamling skal
finde sted. Men dette er en force majeure situation, og det overtrumfer vedtægter. Det er
bestyrelsernes ansvar at træffe den rigtige beslutning og sikre foreningernes drift, indtil det
igen blive muligt at holde generalforsamling.”
Følg udviklingen
Randers Kommunes beredskab følger løbende udviklingen af coronavirus, covid-19. Følg
med på https://www.randers.dk/coronavirus/.

 

Pas på jer selv og hinanden.
Venlig hilsen Anja F. Andersen,
Formand for Aktivitetshusets Venner

Nyt fra Gjerlev Håndværker- og Borgerforening

Kære Gjerlev-borger i by og omegn

Tak for stor opbakning til G.H.B. arrangementer i 2019

En rekordvåd marts 2019 slog rekorden både nedbørsmæssigt samt deltagermæssigt til Gjerlev Håndværker- og Borgerforenings Fastelavnsfest med tøndeslagning. Festen blev som sædvanen tro afholdt i den gamle gymnastiksal på den gamle skole, og det var en fest i sig selv at være ar-
rangør på dagen. Tak til alle børn og forældre for den store opbakning søndag den 3. marts.

Som noget nyt forsøgte vi at stable et Kræmmermarked på benene til afholdelse den 4. maj. En opstart, der var ønsket som en fast tradition til afholdelse på det grønne areal, Festpladsen. Mange tilmeldte kræmmere måtte vi skuffe, da Danmark netop til denne week-end blev ramt
af sne og historiske lave temperaturer. Vi er ikke herre over vind og vejr, men, vender tilbage.

Maj måned er også konfirmationernes tid. Som en fast tradition bliver der sat flag op i by og på land når denne højtidelighed foregår i såvel Enslev som Gjerlev kirke. Vores gamle skoledistrikt. Som tidligere meddelt er det gratis at henvende sig, og låne flag på stænger, hvis I har børn, der skal konfirmeres, udover disse to officielle datoer.

Så blev der sommer, og en længe forberedt Børnefest / Byfest stod for afvikling start juni. Igen et velbesøgt arrangement, hvor vi gerne fremhæver en fredag aften under teltdugen, med et hav af unge mennesker, der møder op fra såvel byen, samt de omkringliggende byer. En anderledes og glædelig fornøjelse. Vognoptoget, glade og forventningsfulde børn, mange mennesker samlet til en snak. Børn af byen kommer hjem med deres familie og mindes. En søndag, der ikke findes bedre.

Sct. Hans aften sendte vi Heksen til Bloksbjerg, som traditionen byder, efterfulgt af en lille sang. Båltalen blev afholdt af byrådspolitiker Malthe Larsen. Lidt utraditionel valgte vi denne aften at ære afdøde Niels Nyvang med titlen årets borger. En anerkendelse, et valg der var truffet, og et minde der blev givet til en tidligere ildsjæl i foreningslivet.

Byens juletræ tænder vi på Akseltorvet i Gjerlev den 1. december kl. 16.00. Vi synger julen ind, og følges efterfølgende op til Aktivitetshuset, hvor der serveres glögg og æbleskiver. Der er julekalendere til alle fremmødte børn. Arrangementet er gratis for såvel børn som voksne.


Vi siger på forhånd 1000 tak for jeres indbetaling til ét årligt medlemskab af Gjerlev Håndværker- og Borgerforening. Samt stor tak til alle frivillige, der giver en hånd med.

Vi håber du og din familie stadig vil støtte G.H.B. med en indbetaling på 100 kr. Beløbet kan du indbetale på 9363-3970001483 – eller du kan benytte MobilePay 75543.

På gensyn fra bestyrelsen i Gjerlev Håndværker- og Borgerforening

Borgermøde 19. november

På borgermødet den 7. oktober, hvor oplæg til udviklingsplanen blev tilrettelagt, var det stor tilslutning fra byens borgere. Mere end 100 var mødt frem, og der blev dannet 5 grupper som skulle medvirke til at tilrettelægge den fremtidige udviklingsplan for Gjerlev By og omegn.

De 5 grupper har siden borgermødet arbejdet på at få flest mulige tiltag og udvikling til byen, og disse forslag vil blive præsenteret på borgermødet.

DAGSORDEN
17.00      Velkommen v/ Line Marie Sørensen, Randers Kommune
17.15       Ny udviklingsplan v/Gjerlev Lokalråd
18.30      Spisning, kaffe og kage
19.00     Områdefornyelse I Gjerlev
20.00    Afslutning

Der vil under mødet blive serveret sandwich samt øl/vand og kaffe,
derfor er tilmelding senest fredag den 15. november i Brugsen eller på
gjerlevby.dk.

MØD OP! – unge som ældre – få indflydelse på byens fremtid.

Borgermøde 7. oktober kl. 17:00 i Aktivitetshuset Gjerlev

Kl. 17.00 – 17.30 Generalforsamling i Lokalrådet

Kl. 17.30 – 18.00 Information om udviklingsplan
og områdefornyelse
v/ Line Marie Sørensen, Randers Kommune

Kl. 18.00 – 18.30 GRATIS Fællesspisning. Tilmelding nødvendig

Kl. 18.30 – 20.00 Arbejdsgrupper

Kl. 20.00 – 20.30 Opsamling fra arbejdsgrupperne

Kl. 20.30 – 21.00 Afslutning

Der er mulighed for børnepasning i børnehaven.

Tilmelding senest fredag 4. oktober i Brugsen eller her nedenfor ved at udfylde og indsende formularen.


Tilmelding til Borgermøde:

Der er lukket for tilmelding…

Få et OK Benzinkort til billig benzin og diesel, og støt Boldklubben 65

Boldklubben 65 har en sponsoraftale med OK & Dagli’ Brugsen Gjerlev, der er bygget op omkring OK Benzinkortet. Når du opretter et OK Benzinkort gennem os, støtter OK & Dagli’ Brugsen Gjerlev, Boldklubben 65 med 6 øre pr. liter benzin eller diesel, du tanker på kortet. Derudover modtager Boldklubben 65, en bonus på 250,- kr., når du første gang har tanket 500 liter på dit OK Benzinkort.

Støt din klub ekstra meget med OK Mobil
Hvis du også får mobiltelefoni fra OK, så støtter du med ekstra 6 øre pr. abonnement, hver gang du tanker en liter.
Har du ikke et OK Benzinkort, kan du nemt og hurtigt bestille kortet sammen med OK Mobilpakken.
Så få et OK Benzinkort, og tank penge til Boldklubben 65.

Sådan gør du:
Brug linket herunder, og udfyld bestillingsformularen på OK’s hjemmeside. Så tanker du automatisk penge til os, så snart du tager kortet i brug.
Klik her for at få et OK Benzinkort.
Har du allerede et OK Benzinkort, kan du også tanke penge til klubben. Du skal blot have koblet kortet til Boldklubben 65. Dette gør du ved at kontakte OK pr. telefon 7873 1330 eller e-mail: ok@ok.dk.

Med et OK Benzinkort i hånden kan du tanke billig benzin og diesel på mere end 670 OK-tankstationer over hele landet.

Læs mere om dine muligheder med OK Benzinkort her.
Hos OK kan du også købe billig fyringsolie, el og varmepumper. Du kan bestille døgnet rundt. Gå ind på www.ok.dk.