Generalforsamling i Lokalrådet for Gjerlev by og omegn

LOKALRÅDET FOR GJERLEV BY OG OMEGN

Generalforsamling mandag den 10. oktober 2022, Aktivitetshuset kl. 19.00

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens/ Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg bestyrelsesmedlemmer

På valg er:
Erik Rose Andersen – villig til genvalg
Charlotte Juhl – villig til genvalg

6. Valg af suppleant
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

Invitation til ELRO Dag i Gjerlev

Vi har fra ELRO Fonden fået tilskud for at afholde et arrangement i forbindelse med ELRO Dage 2022. Derfor vil vi gerne invitere til koncert den 9. september kl. 18.00 i Aktivitetshuset med følgende program:

 • 18.00 Spisning
 • 19.30 Koncert med Peter Vesth og Kristian Rusbjerg
 • 20.15 Ca. pause med kaffe
 • 20.45 2. halvdel af koncerten

Prisen for hele arrangementet er 100,- kr. og drikkevarer købes. Hvis du kun har lyst til at høre koncerten med Peter Vesth og Kristian Rusbjerg, er det gratis.
Bindende tilmelding skal foretages i alle tilfælde i perioden fra den 14. – 30. august
– enten til Benny Kristensen på tlf. 4127 0831 eller Jørgen Hansen på tlf. 2334 5612

Efter først-til-mølle princippet. Billetter afhentes den 31.august kl. 15.oo-17.00 i Aktivitetshuset eller efter aftale.

Vi håber, at rigtig mange har lyst til at være med og vi glæder os til en dejlig aften med god musik

 

Venlig hilsen

Gjerlev og Omegns Senior Klub og Aktivitetsudvalget

Ordinær Repræsentantskabsmøde i Venneforeningen for Gjerlev Aktivitetshus

Kære foreninger i lokalområdet for Gjerlev Aktivitetshus,

Der indkaldes hermed til Ordinær Repræsentantskabsmøde i Venneforeningen for
Gjerlev Aktivitetshus:

Mandag den 19. september 2022 kl. 19.00.

Jeres forenings medlemskab af Venneforeningen giver adgang til
– at deltage i repræsentantskabsmødet
– at øve indflydelse i huset
-at få mulighed for at bruge lokalerne til jeres arrangementer

Der er én stemme pr. medlemsforening, og jeres repræsentant behøver ikke at være i bestyrelsen for jeres forening.

Et medlemskab for perioden 1. juli 2022 – 30. juni 2023 koster 200,- kr.
Dette beløb indbetales på reg.nr. 9070, kontonr. 2074820177 senest den 4. september 2022.

Forslag til dagsordenen fremsendes til anfutand@gmail.com senest søndag den 4. september 2022.

Tilmelding til repræsentantskabsmødet sendes til anfutand@gmail.com

Læs mere om dagsorden og valg her.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Venneforeningen Gjerlev Aktivitetshus

Generalforsamling i Aktivitetsudvalget

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Aktivitetsudvalget den 1. februar 2022 kl. 12.00, hvor vi starter med spisning, hvorefter der afholdes generalforsamling.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning ved formanden
 3. Fremlæggelse af regnskab ved kassereren
 4. Indkomne forslag. Forslag til dette punkt skal fremsendes til formanden senest den 25. januar
 5. Valg til bestyrelsen – på valg er:
  1. Benny Kristensen (modtager genvalg)
  2. Bodil Hansen (modtager genvalg)
  3. Jonna Nikolajsen (modtager genvalg)
 6. Valg af suppleanter – på valg er:
  1. Kurt Hansen (modtager genvalg)
 7. Valg af revisorer – på valg er:
  1. Sonja Andersen
  2. Birgit Harbo
 8. Under dette punkt kan intet besluttes.

 

Efter generalforsamlingen sluttes af med banko og kaffe.

Ordinær repræsentantskabsmøde for Gjerlev Aktivitetshus Venneforeningen 20. september

Kære foreninger,

Hermed indkaldelse og dagsorden til det
ordinære repræsentantskabsmøde, der afholdes i
Gjerlev Aktivitetshus mandag den 20. september 2021 kl. 19.00
Kom og hør om årets forløb i Gjerlev Aktivitetshus og gør din indflydelse gældende.
Alle foreninger, der har betalt kontingent, har stemmeret – én stemme pr. forening.
Forslag til punkter på dagsordenen skal være formanden i hænde senest søndag den 5. september 2021. Send en mail: anfutand@gmail.com

 

Dagsorden
• Valg af dirigent og referent
• Bestyrelsens beretning
• Regnskab
• Kontingentfastsættelse for juli 2022 – juni 2023
• Indkomne forslag
• Valg til bestyrelsen – på valg er repræsentant fra:
• Gjerlev Seniorklub
• Aktivitetsudvalget
• Valg af suppleanter – på valg er repræsentant fra:
• Lokalrådet
• Valg af revisorer – på valg er repræsentant fra:
• Jagtforeningen
• Valg af revisorsuppleanter – på valg er repræsentant fra:
• Kaj Rasmussen
• Eventuelt

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Venneforeningen

“Liv og Leg i Gjerlev” får støtte fra Nordea-fonden

Randers Kommune og lokalsamfundet i Gjerlev har fået 500.000 kr. fra Nordea-fonden til projektet “Liv og leg i Gjerlev”. Gennem projektet bliver der skabt nye mødesteder og udendørs faciliteter ved Aktivitetshuset i Gjerlev.

En større områdefornyelse i Gjerlev er undervejs, og med500.000 kroner i støtte fra Nordea-fondens “Her bor vi”-pulje bliver der nu sat gang i projektet “Liv og Leg i Gjerlev”.

“Områdefornyelsen og støtten fra Nordea-fonden vil bidrage til en positiv udvikling for byen. De nye faciliteter kan bruges af alle borgere i Gjerlev og omegn, og dermed får vi skabt nogle gode rammer for fællesskabet. Det er utroligt vigtigt og vil være med til at gøre det attraktivt at bosætte sig i området – også i fremtiden,” siger Lars Søgaard, der er formand for landdistriktsudvalget.

Læs hele artiklen her

AFLYST! Borgermøde 26. september kl. 10.30

Lørdag d. 26. september kl. 10.30 i Gjerlev Aktivitetshus

Borgermødet afholdes jf. vedtægterne for Gjerlev Lokalråd.

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af regnskab for foreningen
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 6. Valg af suppleant
 7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.

 

Kom frisk og mød op. Hør nærmere om omkring arbejdet med byfornyelse

samt den reviderede udviklingsplan.

 

Der vil efter mødet være en øl/vand og sandwich.

 

Mvh. Gjerlev Lokalråd

Ordinær Repræsentantskabsmøde for Venneforeningen

Kære foreninger 

Hermed indkaldelse og dagsorden til det ordinære repræsentantskabsmøde, der afholdes

Gjerlev Aktivitetshus mandag den 21. september 2020 kl. 19.00 

Kom og hør om årets gang i Gjerlev Aktivitetshus og gør din indflydelse gældendeAlle foreninger, der har betalt kontingent, har stemmeret en stemme pr. forening

Forslag til punkter dagsordenen skal være formanden i hænde senest søndag den 6. september 2020. Send en mail: anfutand@gmail.com 

Dagsorden 

 • Valg af dirigent og referent
 • Bestyrelsens beretning 
 • Regnskab 
 • Kontingentfastttelse for juli 2020 juni 2021 
 • Indkomne forslag 
 • Valg til bestyrelsen valg er repræsentant fra
  • Gjerlev Spejdergruppe 
  • Nørhald Egnsarkiv 
  • Gjerlev Håndværkerog Borgerforening 
 • Valg af suppleanter valg er repræsentant fra:
  • B65
 • Valg af revisorer – på valg er repræsentant fra:
  • Kim Larsen
 • Valg af revisorsuppleanter valg er repræsentant fra
  • Vakant (vælges i lige år)
  • Eventuelt 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen for Venneforeningen, Anja Andersen

Gjerlev grønne m/k

Gjerlev grønne m/k

Som I nok husker, blev der oprettet forskellige grupper på borgermødet, hvoraf en var “De grønne m/k”. Der er allerede 6, der har meldt sig til at holde den nordlige byport (trekanten Hadsundvej -Hammergårdsvej ) og 4 har nu meldt sig til at hjælpe med at holde arealerne rundt i byen. Vi kan sagtens bruge nogle flere frivillige – og da vi skal have møde med kommunen ang., hvilke redskaber de vil betale, holdes der et infomøde i aktivitetshuset, torsdag den 18. Juni, kl. 19.00, hvor interesserede er velkommen til en orientering.
Stor grøn hilsen fra Lokalrådet.