Aktivitetsudvalget ved Gjerlevcentret

Vi varetager aktiviteter for pensionister med et tilskud fra Randers kommune og her er der ingen medlemmes kontingent. Alle pensionister og efterlønnere bosiddende i Randers kommune er velkomne til at komme og være med!

 

Indkaldelse til generalforsamling i Aktivitetsudvalget – læs her


 

Bestyrelsen:

Formand Benny Kristensen, mob. 4127 0831, email: brk@mail-mig.dk

Kasserer Kirsten Holm Jensen, mob. 2384 4516

Næstformand Bodil Hansen

Medlem: Jonna Kristensen

Medlem: Lise Pedersen

Medlem: Inge Lise Møller

Suppleant Kurt Hansen