Udviklingsplan

UDVIKLINGSPLAN SAMT OMRÅDEFORNYELSE – GJERLEV 2020 – 2022

Velkommen til Gjerlev!

Gjerlev er en aktiv landsby midt mellem fjordene Randers Fjord og Mariager Fjord – og med en rimelig transporttid, hvad enten man søger nordpå mod Hadsund og Aalborg eller sydpå mod Randers, Århus eller Djursland.
Byen har en velfungerende dagligvarebutik, et bredt udvalg af mindre erhvervsdrivende og et rigt og varieret tilbud af foreninger og aktiviteter for alle aldre.

Byens tidligere skole er ombygget til Aktivitetshus for byen borgere samt Kirkecenter for Ommersyssel Østre Pastorat. Der er desuden børnehave, hvor også byens dagplejere har et fælles mødested. Af andre faciliteter kan nævnes byens forsamlingshus, Stadion, Multibane, Legeplads og Krolfbane.

I Gjerlev har du alle muligheder for at indgå i fællesskabet – enten via de mange foreninger eller Lokalrådet – eller bare ved at støtte op om de mange aktiviteter i løbet af året, som eksempelvis Børnefest, Byens julefrokost, Spejdernes sponsorcykelløb, foredrag eller anden underholdning i Aktivitetshuset og meget mere.
Mulighederne er mange. Vores by kan tilbyde sammenhold, fællesskab og aktiviteter for alle aldersgrupper i det omfang den enkelte har tid og lyst.

Byens historie
Gjerlev går langt tilbage i historien – helt tilbage til år 1463 som ’Gerloff’ – og senere frem til slutningen af 1800-tallet en for tiden relativt stor landsby med 15-20 gårde. Byen blev i 1883 en stationsby med indvielse af Randers-Hadsund-banen. I årene efter banens nedlæggelse i 1969 blev byen væsentligt udbygget med et traditionelt halvfjerdser parcelhusområde, som i dag udgør ca. 50 % af Gjerlevs bebyggede areal.
Byen har 637 indbyggere (pr. 2021).


Udviklingsplan og Områdefornyelse

I 2019 startede arbejdet med at revidere udviklingsplanen for området. Samtidig blev der, fra Randers Kommune, bevilliget midler til en områdefornyelse.

På borgermøder i efteråret 2019 har borgerne været inviteret til at deltage i processen med ønsker for udviklingen af vores by.

Vision og målsætninger

Vi vil være et af de oplagte og foretrukne valg for borgere – ung som ældre – der ønsker et alternativ til storbyen, men som stadig har krav på og ønsker om en funktionel hverdag. Vi vil kunne tilbyde den brede vifte af mindre erhvervsdrivende, en velfungerende og tidssvarende infrastruktur i forening med tryg og sikker færdsel for borgerne.

Vi ønsker fortsat at sikre mobiliteten og fleksibiliteten for vores borgere med et garanteret kvalitetsniveau for den kollektive trafik – både hvad angår dækning og kontinuiteten.

Gjerlev skal fastholde byens unge mennesker – landsbyens fremtid – og fortsat lade dem tage del i og udvikle ejerskab af processen med at skabe nogle inspirerende rammer og aktiviteter for dem og med dem.

Gjerlev skal være en præsentabel landsby, hvor folk føler sig trygge og bydes velkomne i fællesskabet. Der skal fortsat være en fælles forståelse og opbakning omkring en naturlig standard for byens fremtræden. Hvad enten den er nedfældet på skrift eller ej.

Gjerlev skal fortsat sikre vores børn en tryg og rolig opvækst, hvor livet leves og udforskes. Der skal være rammer og muligheder for at lade venskaber for livet knyttes – allerede i de første leveår.

Gjerlev formår at forene nutidens høje krav til funktionalitet og sammenhæng i hverdagen med landsbystemning og højt til loftet i enhver forstand. Vi vægter samhørighed, tryghed og respekten for individet. Vi har alt, hvad der kræves for at skabe en velfungerende hverdag med livsglæde og sammenhold – hvad enten man er ung eller gammel.

Udviklingsplanen – 5 overordnede temaer og udviklingspunkter fra borgermøder

Bosætning:

 • Flere lejeboliger vil være attraktive for byens ældre borgere. Herved vil kunne frigives parcelhuse der er attraktive for børnefamilier.

Forskønnelse:

 • Etablering af team med ”Grønne M/K” der hjælper med vedligehold af grønne områder i byen.
 • Renovering af mindesten
 • Udsmykning ved indfaldsvejene
 • Julebelysning
 • Fornyelse af Torvet

Natur:

 • Bedre fremkommelighed på allerede etablerede spor i landskabet.
 • Sammenhæng med spor i kæret til sti ved Øster Tørslev
 • Skovrejsning
 • Naturområde og sammenhæng med Branddammen på hjørnet Hadsundvej/Roensgårdsvej
 • Shelters ved overfladesøen, Ærteholmsvej

Aktiviteter:

 • Fællesområde ved Aktivitetshuset med aktiviteter for alle

Trafik:

 • Sikker adgang til Spejderhuset
 • Cykelsti til Øster Tørslev
 • Sti langs Hadsundvej fra Roensgårdsvej til Vestergade
 • Trafikbump Hammergårdsvej og Østermarksvej
 • Omfartsvej fra Merkurvej til Østermarksvej
 • Bedre oversigtsforhold ved udkørsel fra Frederiksbergvej til Hadsundvej
 • Sikre overgange på Hadsundvej både ved Frederiksbergvej og Sognevej

For at sikre at der arbejdes videre med indsatserne som er formuleret i udviklingsplanen, har vi gjort følgende strategiske overvejelser.

 • Projekter i områdefornyelsen prioriteres først.
 • Sideløbende arbejder grupperne videre med de øvrige projekter.
 • Lokalrådet koordinerer indsatsen og følger op på arbejdsgrupperne løbende.
 • De sikrer også koordinering i fundraising og aktiviteter.
 • Vi kan selv meget, men har brug for især samarbejde med kommunen til flere af indsatserne. Lokalrådet kan hjælpe arbejdsgrupperne med indgang til kommunen, hvis det er nødvendigt.
 • For at komme i mål med projekterne er det nødvendigt at samarbejde på tværs af borgerne, foreninger, kommune og fonde.

Områdefornyelse 2020 – 2022

I områdefornyelsen arbejdes med flere af projekterne fra udviklingsplanen. Projektet styres af Randers Kommunes medarbejdere i samarbejde med Lokalrådet og arbejdsgrupper.

Delformålene med områdefornyelsen er:

 • Rammer for fællesskab
 • En positiv udvikling i Gjerlev
 • Bosætning i Gjerlev

Der arbejdes med 4 temaer

 1. Udeområde ved Aktivitetshuset
 2. Forbedret tilgængelighed
 3. Rekreative stier og naturoplevelser
 4. Borgerinddragelse og lokal forankring