Krolf

Klik redigerknappen for at rette denne tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Læs mere om krolf her.

Afdeling under Boldklubben 65
Cvr. 25370511
Frivillig forening

Spillested og tider

Spiller på græsarealet ved Gjerlev gl. Skole

Spilledage:
Mandag kl. 10.00
Torsdag kl. 18.30
Sommer kl. 10.00 efter aftale

Alle er velkomne til at komme og spille.

Bestyrelsen

Rolle Navn Telefon E-mail
Formand Jytte Rasmussen 28246483 erteholm@live.dk
Kasserer Margrethe Winter 28246483 margrethewinther@gmail.com
Sekretær Birgit Harbo
Menig Ulla Rousing
Menig Jens Vestergård

Vedtægter

Vedtægter for Krolf, Tønagervej 11, 8983 Gjerlev.

 1. Afdelingens navn er Krolf Gjerlev og er en afdeling af moderklubben Boldklubben 65.
 2. Afdelingens formål er at skabe optimal forhold for Krolf i området.
 3. Som medlem kan enhver optages, der vil indordne sig under moderklubbens love og regler for Krolf.
 4. Regnskabs året slutter 30-09.
 5. Generalforsamling i Krolf afholdes inden 31-12 hver år.
  a. Afdelingen ledes af en bestyrelse bestående af mindst 5 medlemmer.
  b. Der er to medlemmer på valg i lige år og 3 i ulige år.
  c. Udvalget konstituerer sig selv.
 6. Generalforsamlingen varsles med opslag i Krolfhuset 14 dage før den afholdes.
  a. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, som afholdes med følgende punkter.
  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning af formanden.
  3. Gennemgang af regnskab.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af mindst 2 i lige år og 3 i ulige år.
  6. Valg af 1 suppleant.
  7. Valg af 2 Revisorer og 1 suppleant.
  8. Eventuelt.Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved simpel stemmeflertal.

  Skriftlig afstemning kan begæres af stemmeberettiget medlem.

 7. Krolf afdelings kontingent fastsættes af Krolf bestyrelsen.
 8. Hvis Krolf afdelingen lukkes er det Boldklubben 65s ansvar at få den lukket.