Aktivitetshusets Venner

Ordinær repræsentantskabsmøde for Gjerlev Aktivitetshus Venneforeningen 19. september

Kære foreninger,

Hermed indkaldelse og dagsorden til det ordinære repræsentantskabsmøde, der afholdes i Gjerlev Aktivitetshus mandag den 19. september 2022 kl. 19.00

Kom og hør om årets forløb i Gjerlev Aktivitetshus og gør din indflydelse gældende. Alle foreninger, der har betalt kontingent, har stemmeret – én stemme pr. forening.

Forslag til punkter på dagsordenen skal være formanden i hænde senest søndag den 4. september 2022. Send en mail: anfutand@gmail.com

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab
 4. Kontingentfastsættelse for juli 2023 – juni 2024
 5. Indkomne forslag
 6. Valg til bestyrelsen – på valg er repræsentant fra:
  • Nørhald Egnsarkiv
  • Gjerlev Spejdergruppe
  • Gjerlev Håndværker- og Borgerforening
 7. Valg af suppleanter – på valg er repræsentant fra:
  • B65
 8. Valg af revisorer – på valg er:
  • Kim Larsen
 9. Valg af revisorsuppleanter – på valg er:
  • Henning Rasmussen
 10. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Venneforeningen Gjerlev Aktivitetshus

Bestyrelsesmedlemmer

Formand:
Anja Futtrup Andersen
Østermarksvej 6
8983 Gjerlev
5186 2809
anfutand@gmail.com

Kasserer:
Kirsten Holm
Frederiksbergvej 2
8983 Gjerlev
2384 4515
holmgjerlev@fiberpost.dk

Bestyrelsesmedlem:

Vera Karin Lade
Højgårdsvej 39
8983 Gjerlev
2857 9398

Christina Rasmussen
Frederiksbergvej 10
8983 Gjerlev
2067 9316
Cbsr81@gmail.com

Svend Erik Overvad
Kappelagervej 7
8983 Gjerlev
2096 3908
sv.e.overvad@gmail.com

Suppleant / referent:
Margrethe Winther
Alsagervej 13
8983 Gjerlev
2323 9303
wen@fibermail.dk / margrethewinther@gmail.com

Suppleant:
Karin Greve Brøndberg
Hadsundvej
8983 Gjerlev
Karin.greve@hotmail.com


Download Foreningens vedtægter og regler (PDF)